LightLab genomför riktad nyemission


Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 juni 2009 har styrelsen i LightLab Sweden AB (publ) beslutat att genomföra en riktad nyemission om 1 miljon aktier till en kurs av 4:00 kr. per aktie. Härigenom tillförs bolaget ett kapital om 4 000 000 kr. före emissionskostnader. Emissionen tecknas av några av de större aktieägarna i bolaget men även av flera nya investorer. Skälet till denna emission är att bolaget behöver tillföras mer kapital för att skapa ett tidsmässigt utrymme dels för det pågående utvecklingsarbetet, dels för förberedelser för en större kapitalanskaffning i början av år 2010.

Det pågår nu ett intensivt utvecklingsarbete, som syftar till att ytterligare förbättra prestandan för LightLabs kvicksilverfria energisparlampa. Ambitionen är att än mer höja energieffektiviteten, som nyligen uppmätts till 40 lumen per watt, men också att kunna redovisa goda resultat vad gäller lampans livslängd och ljuskvalitet. Viktiga tester avseende lampans prestanda kommer att genomföras under de närmaste månaderna.

LightLab Sweden AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50, +886 960 836 136,
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF-Format