LightLabs lampa har energieffektivitet på över 40 lumen per Watt.


Ett intensivt utvecklingsarbete har resulterat i fortsatta framgångar för LightLabs kvicksilverfria energisparlampa. Vid en serie mätningar den senaste tiden har regelbundet en energieffektivitet på över 40 lumen per watt uppmätts. Detta innebär att LightLabs lampa nu har minst lika hög energieffektivitet som dagens kvicksilverfyllda lågenergilampor.

”Det gläder mig att vi kan visa på en så stor förbättring av prestandan för vår energisparlampa. En milstolpe på vägen mot en kommersiell produkt är därmed uppnådd” säger Bo Madsen, VD i LightLab, och fortsätter: ”Våra kompetenta medarbetare har gjort ett enastående jobb. Nu ökar vi takten genom att även engagera utomstående experter”.

LightLab Sweden AB bedriver utveckling av en kvicksilverfri energisparlampa för allmänbelysning baserad på fältemissionsteknik. Forskningen sker i Göteborg och utveckling och laboratorieverksamhet är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Under 2009 har ett omfattande arbete lagts ned, främst för att utveckla lyspulver och drivelektronik.

LightLab Sweden AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50, +886 960 836 136
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF format