Förbättrad prestanda för LightLabs kvicksilverfria energisparlampa


De senaste månaderna har det bedrivits ett intensivt arbete inom LightLab mot bakgrund av resultaten som uppnåddes vid de mätningar som gjordes i mars rörande energisparlampans energieffektivitet. Syftet har varit att vinna insikt och att vidta åtgärder för att förbättra prestandan. Ansträngningarna har främst inriktats på att höja energieffektiviteten.

I förnyade tester har mätningarna för LightLabs energisparlampa visat nästan lika höga värden, avseende både ljusintensitet och energieffektivitet, som de lågenergilampor som finns på marknaden. Viktiga fördelar med LightLabs energisparlampa är att den är kvicksilverfri samt tänds och släcks omedelbart till skillnad från lågenergilamporna. Utvecklingsarbetet fortgår för att ytterligare förbättra LightLab lampans prestanda.

”Det gläder mig att vi kunnat visa på en tydlig förbättring av prestandan för vår kvicksilverfria energisparlampa. Det gör att jag känner en stark tillförsikt inför den fortsatta utvecklingen”, säger Bo Madsen, VD i LightLab.

Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings Universitet och styrelseledamot i LightLab, säger i en kommentar: ”Jag har personligen, såväl på plats i vårt laboratorium i Taiwan som här hemma, varit starkt engagerad i arbetet med att följa upp och förbättra resultaten. Även om mycket arbete återstår konstaterar jag att vi i tester uppnått viktiga resultat och fått ökade insikter om energisparlampans potential.”

LightLab Sweden AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50, +886 960 836 136
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Björn Karlsson, professor och styrelseledamot
Tel: 013-281180

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF format