LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma


LightLab Sweden AB (publ) höll tisdagen den 9 juni årsstämma i Stockholm. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, bland annat innebärande följande:

  • Till styrelseledamöter omvaldes Erik Åsbrink, Jan-Olof Hersler, Björn Karlsson, Christer Lindberg och bolagets VD Bo Madsen. Vidare nyvaldes Kristina Fahl och Björn Varnestig. Erik Åsbrink valdes till styrelsens ordförande. Matilda Dahl hade avböjt omval.
  • Till revisor, för tiden intill årsstämman 2013, omvaldes Pricewaterhouse Coopers. Bertil Johanson är huvudansvarig revisor.
  • En valberedning utsågs, bestående av Per-Olof Edin (ordförande), Ronnie Berggren och Bertil Lindahl samt styrelsens ordförande.
  • Kapitalgränserna i bolagsordningen höjdes till lägst 1.250.000 kr och högst 5.000.000 kr. Antalet aktier justerades på motsvarande sätt till lägst 6.250.000 och högst 25.000.000.
  • Styrelsen bemyndigades att emittera högst 1.000.000 aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

LightLab Sweden AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50, +886 960 836 136
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs hela pressmeddelandet i PDF format