Prospekt avseende nyemission


LightLab Sweden AB (publ) har onsdagen den 22 april 2009 offentliggjort prospekt avseende nyemission.

LightLab Sweden AB har idag offentliggjort prospekt avseende nyemission med företräde för befintliga ägare. Teckningstiden påbörjas den 24 april och löper till och med den 8 maj.  

Prospekt och anmälningssedel kan laddas hem från Bolagets hemsida www.lightlab.se  eller från www.gwkapital.se och www.aqurat.se. Direktregistrerade aktieägare kommer att få prospekt och förtryckta anmälningssedlar tillsända. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan beställas via e-post lightlab@gwkapital.se per post på adress LightLab, c/o G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, eller per fax, nr 08-503 000 70.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bo Madsen , VD LightLab Sweden
Telefon: 08 – 442 05 50, mobil: 0706 – 673 933

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF format