Kallelse till extra bolagsstämma


Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 april 2009, klockan 13.00, på Advokatfirman Lindahl, Sergels torg 12, Stockholm.

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF Format