Bokslutskommuniké 2008 LightLab Sweden AB (publ)


  • Ett intentionsavtal (Memorandum of Understanding) om utveckling av energisparlampan tecknades med TECO Electric and Machinery i december 2008
  • Utvecklingen av LightLabs energisparlampa har tagit stora steg framåt under 2008. Ljusutbytet har uppmätts till över 30 lumen per watt
  • Arbetet inom övriga produktområden har fortsatt. Det omfattar bland annat utveckling av elektronik för styrning av energisparlampor och en ny typ av energisnål röntgen
  • Under 2008 har en ny styrelse tillträtt, organisationen förstärkts och utvecklingslaboratoriet i Taipei rustats upp
  • Årets resultat uppgick till -13,0 (-9,6) MSEK. Likvida medel per 31 december uppgick till 6,4 (20,2) MSEK

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

  • LightLabs aktier och teckningsoptioner handlas från och med den 25 februari 2009 på NASDAQ OMX First North
  • I slutet av februari 2009 undertecknades ett avtal med TECO Nanotech avseende utveckling och produktionsanpassning av energisparlampan
  • Bolaget behöver tillföras ny finansiering de närmaste månaderna. Styrelsen prövar för närvarande olika alternativ för att säkra kapitalförsörjningen

Läs fullständiga bokslutskommunikén i PDF Format