Lightlab Sweden AB byter handelsplats till Nasdaq OMX First North


Som tidigare meddelats (09-02-18) har Lightlab Sweden AB (publ) beslutat att säga upp noteringsavtalet med Nordic Growth Market, NGM AB och byter handelsplats för bolagets aktie och teckningsoptioner från Nordic MTF till NASDAQ OMX First North från och med idag onsdagen den 25 februari 2009.

Kortnamn för LightLabs B-aktie är LLSW B och för teckningsoptionerna LLSW TO1 respektive LLSW TO2.

LightLabs aktie har från år 2000 fram till år 2006 varit noterad på NGM Equity och därefter listad på Nordic MTF.

LightLab Sweden AB har slutit avtal med G & W Kapitalförvaltning AB som kommer att vara bolagets Certified Adviser.

Saltsjöbaden 2009-02-25

Bo Madsen
VD

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF format