Lightlab Sweden AB byter handelsplats till Nasdaq OMX First North


Lightlab Sweden AB (publ), har beslutat att säga upp noteringsavtalet med Nordic Growth Market, NGM AB och byter handelsplats för bolagets aktie och teckningsoptioner från Nordic MTF till NASDAQ OMX First North. Första handelsdag på First North är planerad till onsdagen den 25 februari 2009.

Sista dag för handel med LightLabs aktier och teckningsoptioner på Nordic MTF är planerad till tisdagen den 24 februari 2009.

LightLabs aktie har från år 2000 fram till år 2006 varit noterad på NGM Equity och därefter listad på Nordic MTF. Styrelsen gör bedömningen att First North bättre svarar mot de krav som LightLab ställer på marknadsplatsen.

LightLab Sweden AB har slutit avtal med G & W Kapitalförvaltning AB som kommer att vara bolagets Certified Adviser.

Saltsjöbaden 2009-02-18

Bo Madsen
VD

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF-format