Pressmeddelanden


Datum Titel
2009-12-11 Beviljande av patent i Kina
2009-11-23 Hög energieffektivitet vid olika färgtemperaturer
2009-11-18 Förhandsbesked Viktigt patent kommer att beviljas
2009-11-11 85 lm/W-Genombrott för LightLab Sweden -Verifierat av Intertek
2009-11-06 Handelsstopp i avvaktan på testresultat
2009-10-28 LightLab genomför riktad nyemission
2009-10-06 LightLabs lampa har energieffektivitet på över 40 lumen per Watt.
2009-09-01 Förbättrad prestanda för LightLabs kvicksilverfria energisparlampa
2009-08-28 Delårsrapport januari - juni 2009
2009-06-10 LightLab Sweden AB (publ) höll årsstämma
2009-06-05 Valberedningens Förslag
2009-05-26 Årsredovisning 2008
2009-05-19 Rättelse: omräknad teckningskurs i utestående teckningsoptioner
2009-05-14 LightLabs nyemission övertecknad med 62%
2009-05-11 Kallelse till årsstämma
2009-05-08 Årsredovisning 2008
2009-04-22 Prospekt avseende nyemission
2009-04-15 LightLab Sweden AB (publ) höll extra bolagsstämma
2009-03-30 Kallelse till extra bolagsstämma
2009-03-23 Styrelsen i LightLab Sweden AB (publ) kallar till extra bolagsstämma med förslag till företrädesemission
2009-03-23 LightLab ingår nytt produktutvecklingsavtal inom röntgen
2009-02-27 Bokslutskommuniké 2008 LightLab Sweden AB (publ)
2009-02-26 LightLab och TECO ingår produktutvecklingsavtal
2009-02-25 Lightlab Sweden AB byter handelsplats till Nasdaq OMX First North
2009-02-18 Lightlab Sweden AB byter handelsplats till Nasdaq OMX First North