Lightlab tecknar intentionsavtal med Taiwanesiska TECO om utveckling av energisparlampa och röntgenteknik


LightLab Sweden AB har tecknat ett intentionsavtal (”Memorandum of Understanding”) med taiwanesiska TECO Electrical and Machinery Co, Ltd. Avtalet omfattar i första hand utveckling och produktion av LightLabs energisparlampa samt utveckling av bolagets ljusteknik för användning inom avancerad röntgen.

LightLab befinner sig i slutfasen av utvecklingen av bolagets kvicksilverfria energisparlampa för allmänbelysning baserad på fältemissionsteknik. Som ett led i en nödvändig produktionsanpassning av lampan har ett s. k. Memorandum of Understanding tecknats kring utveckling och i ett senare skede även produktion med taiwanesiska TECO Electrical and Machinery Co, Ltd.

Avtalet omfattar därutöver vidareutveckling av LightLabs teknologi för användning i röntgenutrustningar med tillämpningar inom ett flertal områden, som t. ex. säkerhetskontroll på flygplatser och industriella röntgenapplikationer.

TECO, med säte i Taipei, grundades 1956 och är ett av Taiwans största industrikonglomerat med utveckling och produktion inom elektrisk utrustning. Företaget, med cirka 10 000 anställda och 30 dotterbolag i Asien, Amerika och Europa, besitter en djup och bred kompetens inom bl. a. optronik, halvledare och bildskärmar, d.v.s teknikområden inom vilka LightLab bedriver produktutveckling.

Parternas avsikt är att senast under första kvartalet 2009, teckna detaljerade och juridiskt bindande utvecklings- och produktionsavtal kring energisparlampan samt även att sluta ett detaljerat utvecklings- och produktionsavtal kring bolagets teknologi för vissa röntgenapplikationer.

LightLabs VD Bo Madsen säger i en kommentar: ”Ett samarbete med TECO är ett viktigt steg i LightLabs historia. Genom de resurser som nu skall göras tillgängliga för LightLab räknar jag med att vi på begränsad tid kommer att kunna slutföra utvecklingen av energisparlampan. Det är dessutom särskilt glädjande att TECO upptäckt bredden i vår teknologiplattform”.

J. George Lien, Chief Executive, uttalar: “TECO har stor erfarenhet av att ta prototyper till färdig produkt och vi avser avsätta erforderliga resurser att färdigställa lamputvecklingen och inleda produktion. Det är med stor tillförsikt som vi ser fram emot ett samarbete inom såväl belysning som inom röntgen”.

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF-format