Felaktiga uppgifter i DI.SE om LightLab


Under rubriken ”Aktierna som gick bäst i augusti” skrev DI.SE lördag den 30 augusti att LightLab Sweden AB:s aktie gått allra bäst under angivna period, plus 87 procent. Som orsak angavs felaktigt att LightLab meddelat att bolaget skall tas över av Nordic Service Partners Holding AB (NSP) vilket dock inte stämmer.

Under första halvåret 2008 har en ny styrelse tillträtt i LightLab Sweden, ett vetenskapligt råd med internationellt erkända forskare tillsatts och utvecklingsresurserna utökats och förstärkts.

Bakgrunden är att arbetet med att utveckla energisparlampan har intensifierats och en operativ plan lagts fast för hösten 2008. Planen innefattar dels energisparlampan, dels tre närliggande områden där flera kommersiellt intressanta produkter identifierats.

I slutet av augusti uppnåddes en milstolpe vad gäller LightLab lampans energieffektivitet med ett ljusflöde om mer än 30 lumen per watt (lm/W). Det motsvarar energieffektiviteten hos en del lågenergilampor i handeln.

Detta presenterades i den nyligen framlagda halvårsrapporten och som återfinns på LightLab Swedens hemsida tillsammans med årsredovisning och pressreleaser.

För ytterligare information, kontakta:
Bo Madsen, VD LightLab Sweden
Telefon: 08 – 442 05 50
Mobil: 0706 – 673 933