Teknisk framgång för LightLab Sweden - viktig milstolpe uppnådd


I slutet av augusti uppnåddes en milstolpe vad gäller LightLab lampans energieffektivitet med ett ljusflöde om mer än 30 lumen per watt (lm/W). Det motsvarar energieffektiviteten hos en del lågenergilampor i handeln. Därmed tar LightLab Sweden ytterligare ett steg i utvecklingen av en kvicksilverfri och miljövänlig energisparlampa.

Under det senaste året har företaget arbetat intensivt med att uppnå ett viktigt delmål – en energieffektivitet överstigande 30 lumen per watt med ett ljusflöde som motsvarar samma belysningsstyrka som en vanlig 60 watts glödlampa. Det idag publicerade resultatet har uppmätts vid LightLabs laboratorium i Taiwan.

– De tekniska framgångarna beror i stor utsträckning på det tålmodiga och kontinuerliga forskningsoch utvecklingsarbete som bedrivits kring nyckelkomponenterna, speciellt lyspulvret. och elektroniken. Vi har testat många olika lösningar under året säger Bo Madsen, VD för LightLab Sweden AB. Nu vet vi att vi är på rätt väg och vi ser möjligheterna att förbättra energieffektiviteten.

LightLab – ett miljövänligt alternativ

LightLab Swedens produkt skall bli ett naturligt miljövänligt val och konkurrera på den globala belysningsmarknaden, där det varje år säljs mer än 21 miljarder glödlampor, 7 miljarder lysrör och 4 miljarder lågenergilampor. Lysrör och dagens lågenergilampor innehåller dock kvicksilver. Enbart i de lågenergilampor som kasseras i Sverige under ett normalår finns mer än 150 kilo kvicksilver.

För ytterligare information, kontakta:
Bo Madsen, VD LightLab Sweden
Telefon: 08 – 442 05 50
Mobil: 0706 – 673 933

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF-format