Lightlab knyter Björn Varnestig till styrelsen


LightLab Sweden AB(publ) har, som ett led i det fortsatta utvecklingsarbetet av den kvicksilverfria lågenergilampan, knutit ytterligare teknisk kompetens till bolaget

Styrelsen har beslutat att adjungera Björn Varnestig till styrelsen fram till nästa årsstämma.

Björn Varnestig är filosofie doktor i fysik från Uppsala Universitet. Han har erfarenhet från ett flertal företag, senast som VD för Innovationsbron Stockholm. LightLabs styrelseordförande Erik Åsbrink säger i en kommentar: ”Det utvecklingsarbete som LightLab bedriver innehåller många delmoment och är komplicerat. Det är därför glädjande att vi kunnat knyta Björn Varnestig till bolaget. Hans breda erfarenhet och djupa kunnande inom relevanta teknikområden kommer att underlätta och skynda på utvecklingsarbetet”.

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF-format