LightLab tillsätter vetenskapligt råd


Under våren 2008 har LightLab inrättat ett vetenskapligt Advisory Board bestående av fyra erkänt framstående forskare inom bolagets produktområden. Under de senaste åren har LightLab gjort betydande genombrott inom forskning och utveckling och har identifierat potentialen i en bredare produktportfölj inom vissa spin-off produkter till energisparlampan. Det ger fler användningsområden för LightLabs produkter och kunnande inom energisnålt ljus. Bolaget har byggt upp avgörande kompetens inom porösa kolkatodmaterial, lyspulver och zinkoxidbaserade nanostrukturer. För att ytterligare stärka LightLabs spetskompetens kommer rådets medlemmar att bistå med sin kunskap inom respektive områden, tillföra information om den senaste utvecklingen, fortlöpande granska och utvärdera bolagets forskning och utveckling, samt bistå i arbetet med att knyta relevanta kontakter inom forskning och näringsliv.

Eleanor Campbell

Professor vid Physical Chemistry, Edinburgh University, Scotland och gästprofessor vid Deparment of Physics vid Göteborgs Universitet, samt medlem i bland annat Kungliga Vetenskapsakademien och Kungliga Vetenskaps-och Vitterhetssamhället. Eleanor Campbell är expert inom grundläggande atomfysik och kolmaterial, speciellt inom området kolnanotuber.

Ru-Shi Liu

Professor vid Department of Chemistry vid National Taiwan University i Taipei. Professor Lius forskningsområden är materialkemi och lysdioder med fokus på nanofosfor och nya material inom luminescens.

Zhong Lin Wang

Regents’ Professor, COE Distinguished Professor och Director för Center for Nanostructure Characterization and Fabrication vid Georgia institute of Technology, Atlanta, USA. Dr Wang är medlem i American Physical Society och AAAS och räknas som en av de 25 högst rankade forskarna inom nanoteknologi i världen med ett fokus på nanostrukturerad zinkoxid och möjliga applikationer.

Hajime Yamamoto

Professor emeritus med en bakgrund från Tokyo University of Technology, Engineering and School of Bionics. Hajime Yamamoto är en av världens ledande auktoriteter inom lyspulverforskning. Han är ordförande i det japanska lyspulversamfundet och aktiv inom ett antal andra forskningssamfund.

”Etableringen av ett Advisory Board är ett stort och viktigt steg för LightLab. Organisationen har redan tidigare förstärkts genom anställning av vetenskapligt mycket kompetenta medarbetare. Men genom att knyta ledande forskare och akademiker till bolaget höjer vi nivån ytterligare” säger LightLabs VD Bo Madsen i en kommentar. Han fortsätter: ”Jag ser inte bara fram emot att få ta del av dessa personers spetskompetens. De har också viktiga kontaktnät som kommer att vara till stor nytta för LightLab.”

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF-format