Kallelse till Årsstämma


Aktieägarna i LightLab Sweden AB (publ), org nr 556585-8981, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 14 maj 2008, klockan 15.00, på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF format