LightLab Sweden höll extra bolagsstämma


LightLab Sweden AB (publ) höll tisdagen den 11 mars 2008 extra bolagsstämma i Stockholm för att fatta beslut om val av ny styrelse.

Stämman utsåg enhälligt följande styrelseledamöter:

Erik Åsbrink, ordförande i Alecta, Svensk Hypotekspension AB, Försäkringskassan och Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot i bl a Lennart Wallenstam Byggnads AB och Nordiska Investeringsbanken. Erik Åsbrink utsågs till styrelsens ordförande

Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings Universitet

Matilda Dahl, fil dr och forskare i företagsekonomi vid Södertörns Högskola

Jan-Olof Hersler, Apex Corporate Finance, företagskonsult specialiserad på förändringsarbete i mindre publika bolag

Christer Lindberg, VD för ALMI Företagspartner i Stockholm

Bo Madsen, Bolagets VD, kvarstår i styrelsen. Ledamöterna Olle Ödman och Cecilia Malmsten hade avböjt omval.

LightLab Sweden AB (publ)

Styrelsen

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: 08-442 05 50
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Läs hela pressmeddelandet i PDF-Format