Lightlab Sweden: bokslutskummuniké 2007


  • 2007 gjordes viktiga framsteg i utvecklingen av den kvicksilverfria energisparlampan. Ett ljusflöde på över 3 200 lumen uppnåddes
  • Utvecklingen har gått in i en ny fas med fokus på att minska energiförbrukningen och öka livslängden
  • Arbetet med att utveckla nya lysdioder inom EUprojektet Nandos och tillämpningar inom biofotonik har fortsatt enligt plan
  • Fortsatta patentansökningar stärker ytterligare bolagets patentportfölj
  • Årets resultat uppgick till -9,6 (-5,7) MSEK
  • Två nyemissioner säkerställer utvecklingen av bolagets projekt till och med våren 2010
  • Likvida medel vid årsskiftet uppgick till 20,2 ( 8,2) MSEK

2007 i korthet

Under 2007 gjordes viktiga framsteg i utvecklingen av den miljövänliga energisparlampan. Första kvartalet uppnåddes ett ljusflöde på över 1 400 lumen, enligt mätningar utförda av SEMKO. Därmed uppnåddes med råge det tidigare målet om ett ljusflöde på 600 lumen, motsvarande en 60 watt glödlampa. Under sommaren uppnåddes ljusflöden på över 3 200 lumen.

LightLabs energisparlampa visades för första gången officiellt på en internationell konferens för lyspulver i Seoul mars 2007. Mottagandet bland de deltagande lyspulver-, display- och belysningsexperterna var positivt både vad gäller teknik och prestanda. I samband med årsstämman i maj visades olika varianter av lampan för pressen och stämmodeltagarna.

Därefter har utvecklingen gått in i en ny fas med fokus på att minska energiförbrukningen och öka livslängden. De olika grundkomponenterna i lampan har successivt utvecklats och anpassats för att fungera tillsammans. LightLab kontrollerar alla steg i den tekniska processen.

Ett betydande arbete har lagts på att utvärdera lyspulver från många leverantörer. Det har gett bolaget viktiga kontakter samt en god insikt i lyspulvrets kemi. Ett fördjupat samarbete kring utveckling av lyspulver inleddes med en av världens större lyspulvertillverkare.

Dessutom har arbete inletts på att ta fram en effektiv och billig elektronik.

Tekniken bakom lampan kan även komma till användning i andra tillämpningar. Under 2008 utvärderas två sådana projekt.

Parallellt fortsätter arbetet med att utveckla nya lysdioder (LED) baserade på zinkoxid inom EU-projektet NANDOS samt nya tillämpningar för dessa lysdioder.

Under året har arbetet på att stärka bolagets patentportfölj fortsatt genom att ett antal nya patentansökningar påbörjades.

Läs fullständiga rapporten i PDF-Format