Förslag till utökning av styrelsen samt kallelse till extra bolagsstämma


Förslag till utökning av styrelsen samt kallelse till extra bolagsstämma

En sedan årsstämman 2007 bildad nomineringskommitté i LightLab Sweden AB har enhälligt lämnat följande förslag till nyval i styrelsen, som kommer att behandlas på extra bolagsstämma tisdagen den 11 mars 2008:

Erik Åsbrink, (föreslagen som ny ordförande) ordförande i Alecta, Svensk Hypotekspension AB, Försäkringskassan och Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot i bl a Lennart Wallenstam Byggnads AB och Nordiska Investeringsbanken.

Björn Karlsson, professor i energisystem vid Linköpings Universitet

Matilda Dahl, fil dr och forskare i företagsekonomi vid Södertörns Högskola

Jan-Olof Hersler, Apex Corporate Finance, företagskonsult specialiserad på förändringsarbete i mindre publika bolag

Christer Lindberg, VD för ALMI Företagspartner i Stockholm

Läs hela pressreleasen i PDF-format