Omvandling av BTU i Lightlab Sweden AB


Sista handelsdag för betalda och tecknade units (”BTU”) i LightLab Sweden AB (ISIN-kod SE0002207910) är den 8 januari 2008. BTU kommer därefter att omvandlas till aktier och optioner utan avisering från VPC. Första handelsdag för de aktier och teckningsoptioner som omvandlats infaller den 15 januari 2008.

Handeln sker i Nordic Growth Markets, NGMs, handelssystem Freeway, under avdelningen Nordic MTF.

Ticker och ISIN-koder är:
Aktie i LightLab Sweden serie B, LLSW MTFB: SE0001535568
Teckningsoption 1, LLSW MTF TO1: SE0002207951
Teckningsoption 2, LLSW MTF TO2: SE0002207969

Handelsposter: 200 st för aktier och 200 st för vardera teckningsoptionen.

För fullständiga villkor för LightLab Sweden ABs teckningsoptionsprogram (TO1 och TO2) hänvisas till prospekt utgivet i november 2007, vilket kan laddas ned från bolagets hemsida www.lightlab.se.

Läs hela pressmeddelandet i PDF-format