Lightlab genomför företrädesemission


LIGHTLAB SWEDEN AB (publ) GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen i LightLab Sweden AB har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 augusti 2007, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tillför vid full teckning bolaget ca 9,5 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader. Fem gamla aktier, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en unit bestående av 1 aktie samt 2 olika optioner. Ifall av att båda optionerna utnyttjas till fullo för teckning av aktier, tillförs bolaget ytterligare ca 32,3 miljoner kronor.

Läs pressmeddelandet i sin helhet i PDF-format