Kvicksilverfri energisparlampa allt närmare


Pressmeddelande 8 oktober 2007

Kvicksilverfri energisparlampa allt närmare produktion

Philips ska inom ett år erbjuda ett brett sortiment av lampor med under två milligram kvicksilver per lampa. Det svenska forskningsföretaget LightLab välkomnar initiativet, som visar på vikten av att utveckla en helt kvicksilverfri energisparlampa.

– Philips erkännande av vikten av att fasa ut kvicksilvret i energisparlampor är oerhört viktigt för vår utveckling av framtidens energieffektiva lampa, helt fri från farliga tungmetaller. Deras uttalande visar också att vår forskning är oerhört långt framme, säger Bo Madsen, vd för LightLab.

Philips nya produkt anges ha låga halter av kvicksilver också i produktionsledet, men inga halter anges. LightLab betonar vikten av att hela processen är helt kvicksilverfri, och bistår gärna kommersiella lamptillverkare i att uppnå detta mål.

LightLab betonar också vikten av att energisparlampor ska kunna användas på samma sätt som traditionella glödlampor, inklusive lampans förmåga att dimmas, eftersom det är mer energieffektivt.

Läs hela pressmeddelandet i pdf