Om First North

First North är en alternativ marknadsplats, en s.k. MTF (Multilateral Trading Facility) som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Nordic. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. En placering i ett bolag vars aktier handlas på First North kan därför vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

Varje företag som godkänns av Nasdaq Nordic för handel måste ha ett avtal med en Certified Adviser. Certified Adviser har ett avtal med Nasdaq Nordic samt ett med företaget. Certified Adviser säkerställer att företaget uppfyller inträdeskraven och de löpande förpliktelser som sammanhänger med att företagets aktier är godkända för handel på First North. Dessutom övervakar Certified Adviser löpande att företaget iakttar reglerna och rapporterar omedelbart till börsen om någon regel bryts.

Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

Följ denna länk till Nasdaq First North för aktuella aktiekurser