Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Det medförde en del förändringar. För bolag listade på Nasdaq First North innebär det bland annat att för insynstransaktioner hänvisas istället till Finansinspektionens hemsida: http://www.fi.se/Register/Insynsregistret/