Finansiell kalender

2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2020-04-08 Årsredovisning
2020-05-07 Kvartalsrapport 1
2020-05-07 Årsstämma
2020-08-27 Halvårsrapport
2020-11-05 Kvartalsrapport 3
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020