Finansiell kalender

2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2019-05-09 Kvartalsrapport 1
2019-05-09 Årsstämma
2019-08-29 Halvårsrapport
2019-11-07 Kvartalsrapport 3
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019