Finansiell information

LightLab Sweden AB (publ) har ca 3 800 aktieägare och aktien handlas på Nasdaq First North Stockholm.

ISIN är följande:
AK A SE0011281815
AK B SE0011281823

LightLab Swedens informationspolicy

LightLab Sweden AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie är ansluten till handelsplatsen Nasdaq First North Stockholm. Bolaget följer det avtal som är upprättat mellan bolaget och Nasdaq First North Stockholm ”First North Nordic – Rulebook”, avtalet med Certified Advisor ”CA” samt övriga tillämpliga lagar och förordningar som gäller för publika aktiebolag i Sverige. 

Informationspolicyn som är fastställd av LightLabs styrelse, syftar till att säkerställa en god kvalité på såväl intern som extern information såväl att lagar, regler och avtal efterföljs.

Länk till förkortad version av informationspolicyn

Bolagets Certified Advisor är

Erik Penser Bank   
Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm
Tel: 08-463 80 00
Fax: 08-678 80 33  
E-post: info@penser.se