Bolagsstämmor

Årsstämma 9 maj 2019

Kallelse till årsstämma 2019

Fullmaktsformulär 

Integritetspolicy avseende aktieägare

Årsstämma 8 maj 2018   

Kallelse till årsstämma 2018    
Fullmaktsformulär 

Extra bolagsstämma 21 februari 2018

Kallelse till extra bolagsstämma 2018
Fullmaktsformulär
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 2 2018, Styrelsens förslag till beslut samt redogörelse enligt kap 13
Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § ABL 
Revisorns yttrande enligt 13 kap 8 § ABL 

Årsstämma 11 maj 2017  

Kallelse till årsstämma 2017   
Fullmaktsformulär

Årsstämma 12 maj 2016 

Kallelse till årsstämma 2016  
Fullmaktsformulär 

Extra bolagsstämma 20 juli 2015

Kallelse till extra bolagsstämma 2015  
Fullmaktsformulär 
Fullständiga förslag inför extra bolagsstämma 2015
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 12 § ABL

Årsstämma 7 maj 2015

Kallelse till årsstämma 2015 
Fullmaktsformulär
Styrelsens fullständiga förslag

Årsstämma 8 maj 2014

Kallelse till årsstämma 2014
Valberedningens förslag
Fullständiga förslag

Fullmaktsformulär

Valberedning

Extra bolagsstämma 8 augusti 2013

Kallelse till extra bolagsstämma
Styrelsens förslag till beslut

Årsstämma 16 maj 2013

Kallelse till årsstämma
Styrelsens förslag till beslut
Fullmakt till årsstämma 16 maj
Valberedningens förslag

Extra bolagsstämma 5 mars 2013

Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmakt till extra bolagsstämma 5 mars
Beslutsunderlag till extra bolagsstämma 5 mars

Extra bolagsstämma 16 november 2012

Kallelse till extrabolagsstämma
Fullmakt till extrabolagstämman den 16 november 2012
Styrelsens yttrande över väsentliga händelser
Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § ABL
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 16, 2012
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till garanter
Beslut om företrädesemission av s.k. units från styrelsen i LightLab Sweden AB
Villkor för teckningsoptioner TO1
Villkor för teckningsoptioner TO1 garanter
Villkor för teckningsoptioner TO2

Extra bolagsstämma 4 oktober 2012

Kallelse till extrabolagsstämma
Fullmakt till extrabolagstämman den 4 oktober 2012
Styrelsens yttrande över väsentliga händelser
Revisorns yttrande enligt 13 kap 6 § ABL
Bilaga 1 - Beslutsunderlag ny bolagsordning
Styrelsens beslutsunderlag

Årsstämma 2012

Kallelse till årsstämma 2012
Fullmakt till årsstämma 2012
Valberedningens förslag till beslut
Styrelsens förslag till beslut
Bilaga 1
Bilaga 2

Extra bolagsstämma 15 november 2011

Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmakt till extrabolagsstämma 15 november 2011

Årsstämma 2011, 2 maj 2011

Kallelse till årsstämma
Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i LightLab Sweden AB (publ) den 2 maj 2011
Villkor teckningsoptioner 2010/2013
Fullmakt till årsstämma 2011

Extra bolagsstämma 3 januari 2011

Kallelse till årsstämma
Styrelsens förslag till beslut

Årsstämma 2010, 11 maj 2010

Läs mer i detta pressmeddelande
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande
Östersjöstiftelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner
Villkor för teckningsoptioner