Ägarstruktur

Nr Ägare A-aktier B-aktier Antal aktier Röster %
1 Dellner Gunnar 0  7 573 843  7 573 843  28,92%
2 Östersjöstiftelsen 0  5 129 074  5 129 074  19,59%
3 Gålöstiftelsen 0  1 535 046  1 535 046   5,86%
4 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 0  1 179 632  1 179 632   4,51%
5 Fäldt Peter 0     715 000     715 000   2,73%
6 Gilstring Kåre 0     666 168     666 168   2,54%
7 Swedbank Försäkring 0     587 269     587 269   2,24%
8 Thuresson Digby 0     560 000     560 000   2,14%
9 Isakssons Elektriska AB 0     548 734     548 734   2,10%
10 Nordnet Pensionsförsäkring AB 0     404 022     404 022   1,54%

* Per 2018-09-28