Finansiell information

LightLab Sweden AB (publ) har ca 4 300 aktieägare och aktien handlas på Nasdaq OMX First North.

ISIN är följande:
AK A SE0005126117
AK B SE0005126125 

LightLab Swedens informationspolicy

LightLab Sweden AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie är ansluten till handelsplatsen NASDAQ OMX First North. Bolaget följer det avtal som är upprättat mellan bolaget och NASDAQ OMX ”First North Nordic – Rulebook”, avtalet med Certified Advisor ”CA” samt övriga tillämpliga lagar och förordningar som gäller för publika aktiebolag i Sverige. 

Informationspolicyn som är fastställd av LightLabs styrelse, syftar till att säkerställa en god kvalité på såväl intern som extern information såväl att lagar, regler och avtal efterföljs.

Länk till förkortad version av informationspolicyn

Bolagets Certified Advisor är

Erik Penser Bank   
Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm
Tel: 08-463 80 00
Fax: 08-678 80 33  
E-post: info@penser.se